Əliyeva Z. S. Azərbaycan və Fransız maarifçiliyi: qarşılıqlı əlaqələr (2010)

Əliyeva Z. S. Azərbaycan və Fransız maarifçiliyi: qarşılıqlı əlaqələr (2010)
Title:Azərbaycan və Fransız maarifçiliyi: qarşılıqlı əlaqələr
Author:Zöhrə Soltan qızı Əliyeva
Translator:
Editor:Elmi redaktor və ön sözün müəllifi: Teymur Həşim oğlu Kərimli; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Səda” nəşriyyatı
Year:2010
Pages:224
ISBN:
File:PDF, 13.8 MB
Download:Click here

Əliyeva Z. S. Azərbaycan və Fransız maarifçiliyi: qarşılıqlı əlaqələr. Elmi redaktor və ön sözün müəllifi: T. H. Kərimli; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu. Bakı: “Səda” nəşriyyatı, 2010, 224 s.

Annotasiya: Monoqrafiya Azərbaycan və fransız maarifçiliyinin qarşılıqlı ədəbi-nəzəri əlaqələrinə və onların görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılığının tarixi, müasir müqayisəli təhlilinə həsr edilmişdir.