Hüseynzadə Ə. Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar (1996)

Hüseynzadə Ə. Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar (1996)
Title:Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar (seçilmiş məqalələr)
Author:Əlibəy Hüseynzadə
Translator:
Editor:Transliterasiya, tərtib edən, müqəddimə və izahların müəllifi: Ofelya Bayramlı; Elmi redaktorlar: Əziz Mirəhmədov, Arif Ramazanov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı
Year:1996
Pages:253
ISBN:555201766
File:PDF, 23.7 MB
Download:Click here

Hüseynzadə Ə. Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar (seçilmiş məqalələr). Transliterasiya, tərtib edən, müqəddimə və izahların müəllifi: O. Bayramlı; Elmi redaktorlar: Ə. Mirəhmədov, A. Ramazanov. Bakı: Azərnəşr, 1996, 253 s. ISBN 555201766

Annotasiya: Oxuculara təqdim edilən bu kitaba Azərbaycanın görkəmli mütəfəkkiri, publisist, şair, nasir Əli Bəy Hüseynzadənin redaktorluğu ilə Bakıda çıxan “Füyuzat” (1906-1907) məcmuəsində dərc olunan ədəbi-tənqidi məqalələri və dövrün ictimai-siyasi hadisələrinə həsr olunan yazıları daxil edilmişdir.

Kitabda filologiya elmləri doktoru, professor Yaşar Qarayevnn “Əli Bəyin irsi və varisləri” adlı ön sözu ilə yanaşı tərtibçinin Ə. B. Hüseynzadənin həyatı və türkçülük görüşlərinin ideya qaynaqlarından, əsas istiqamətindən bəhs edən müqəddiməsi və sonda 620 şərhdən ibarət “izahlar” bölməsi də vardır.

Leave a Comment