Kâzım Karabekir. Bir düello ve bir suikast (1995)

Kâzım Karabekir. Bir düello ve bir suikast (1995)
Title:Bir düello ve bir suikast (Nefret, müstediblere. Nefret, istibdadı yaşatanlara)
Author:Kâzım Karabekir
Translator:
Editor:Yayına hazırlayan: Faruk Özerengin
Language:Turkish
Series:Emre yayınları: 45, Yakın tarih serisi: 28
Place:İstanbul
Publisher:Emre yayınları
Year:1995
Pages:270
ISBN:975736939X
File:PDF, 12.5 MB
Download:Click here

Kâzım Karabekir. Bir düello ve bir suikast (Nefret, müstediblere. Nefret, istibdadı yaşatanlara). Yayınlar hazırlayan: Faruk Özerengin; Emre yayınları: 45, Yakın tarih serisi: 28. İstanbul: Emre yayınları, 1995, 270 s. ISBN 975736939X

“Kâzım Karabekir Paşa, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın en önemli komutanlarından birisidir. İstiklal Harbi sonrası çeşitli sıkıntılara maruz kalan Paşa’nın hayatına bir suikast yapılmak istenir ve Paşa derhal aldığı bu bilgiyi Başvekil İsmet İnönü’ye bir mektupla bildirir. Paşa’nın mektubu şöyledir:

Aldığım bazı şayanı teessür haberler dolayısıyla zatı biraderlerini rahatsız etmek zaruretinde kalıyorum. Mesele şudur: Şahsıma karşı bir suikast tertip olunmaktadır. Bunu bir Ermeniye yaptırmak veyahut mümkün olmazsa suikast yapan imha olunarak bunun Ermeni olduğunu ilan etmek düşünülüyormuş. Şahsıma karşı yapılacak herhangi bir suikastten endişe edecek hilkatte değilim. Hayatım bunun pek bariz deililleriyle doludur. Endişem şudur: bu suikastin tahakkuku halinde efkarı umumiyye faili hakikileri bulmakta pek güçlük çekmeyecektir. Ve aksi sadalar vatan ve milletimize meş’um akibetler mukadder kılabilir. Acaba bu suikast işi İstiklal Harbi arkadaşlarının eskisi gibi samimi olacakları ve birlikte yürüyecekleri hakkında çıkan şayialar üzerine muhtemel bir birlik cephesini bozmak için mi tertip edilmiştir? Binbir tehlikeden kurtulan vatan ve milletimizin menfur suikastlerle tehlikeye düşürülmemesi için nazarı dikkatinizi samimane celp ederim.

İşte bu eserde bu olayı en ince ayrıntısına kadar bulacaksınız. Hemde ilk defa yayınlanan ilave belgeleriyle birlikte …

Leave a Comment