Muharrem Güzeldir. Abuşka Lügati (giriş-metin-indeks). Doktora tezi (2002)

Muharrem Güzeldir. Abuşka Lügati (giriş-metin-indeks). Doktora tezi (2002)
Title:Abuşķa Lüģati (giriş-metin-indeks)=The Dictionar of the Abuşka. Doktora tezi
Author:Muharrem Güzeldir
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Avni Gözütok
Language:Turkish, Chagatai Turkic
Series:
Place:Erzurum
Publisher:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2002
Pages:XIV, 639
ISBN:
File:PDF, 24 MB
Download:Click here

Muharrem Güzeldir. Abuşķa Lüģati (giriş-metin-indeks). Doktora tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, XIV+639 s.

Özet

On altıncı yüzyılda yazılmış Çağatayca-Osmanlıca bir sözlük olan Abuşka Lügati veya Çağatay Lügati adlarıyla anılan eser üzerinde hazırlanmış bu çalışma; Giriş, Metin, Sonuç ve Dizin bölümlerinden oluşmaktadır.

Çalışmanın “Giriş” bölümünde Çağatay Edebiyatı ve Çağatay Türkçesi, Ali Şir Nevâî, Çağatay Türkçesi Sözlükleri ve Abuşka Lügati hakkında bilgi verildi.

Çalışmanın esasını teşkil eden “Metin” bölümünde ise Abuşqa Lügati’nin transkripsiyonlu ve edisyon kritikli metni yer aldı. Bu metin kurulurken ulaşabildiğimiz 20 yazma nüshadan 5 ‘i ve bir de Besim Atalay’ın hazırladığı, ancak ölümünden sonra basılan Latin harfli eser (Abuşka Lügati, Ank. 1970) kullanıldı. Gerektiğinde diğer nüsnalardan da yararlanıldı.

“Sonuç” ta çalışmamızdan çıkarılan sonuçlar maddeler halinde sıralandı.

“Dizin” bölümünde ise 3027 madde başı Çağatayca kelimenin Latin ve Arap harfleriyle ayrı ayrı indeksi verildi. Ayrıca Abuşka Lügati ‘nde tanıklarda kullanılan eserler, adları geçen şair ve yazarlar ile özel adlar ve yer adları için ayrı ayrı indeks hazırlandı.

Abstract

This study on a sixteenth century Jagatay-Ottoman dictionary entitled Abuşka Lugat or Çağatay Lugat consist of an introduction, the main text and a conclusion.

İn the introduction part, information about Jagatay Literatuare and Jagatay Turkish, Ali Sir Nevai, Jagatay dictionaries and the Abuşka dictionary is given.

The transcriptional and editional text of the Abuşka dictionary makes up the main part of text. Here five manuscripts out of twenty and Besim Atalays work written with the Latin alphabet were used.

3027 Jagatay words are given with their Latin and Arabic forms in the “index”. Also a seperate index is given for the names of authors, writers and places.

Not: PDF’te XIV. ve 143. sayfalar bulunmuyor.

Leave a Comment