Niyâzî. Nevâyî’nin sözleri ve Çağatayca tanıklar (2011)

Title:Nevâyî’nin sözleri ve Çağatayca tanıklar: el-luġatu‘n-neva’iyye ve‘l-istişhâdâtu‘l-caġatâ’iyye (giriş-metin-dizinler-tıpkıbaskı)
Author:Niyâzî
Translator:
Editor:Hazırlayan: Mustafa Sinan Kaçalin
Language:Turkish, Chagatai Turkic, Ottoman Turkish
Series:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları: 1027
Place:Ankara
Publisher:Türk Dil Kurumu yayınları
Year:2011
Pages:1110, [191]
ISBN:9789751623805
File:PDF. 48 MB
Download:Click here

Niyâzî. Nevâyî’nin sözleri ve Çağatayca tanıklar: el-luġatu‘n-neva’iyye ve‘l-istişhâdâtu‘l-caġatâ’iyye (giriş-metin-dizinler-tıpkıbaskı). Hazırlayan: Mustafa S. Kaçalin; Seri: AKDTYK TDK yayınları: 1027. Ankara: TDK yayınları, 2011, 1110 [+191] s. ISBN 9789751623805

Not: Kitabın sonunda yer alan 191 sayfalık tıpkıbaskı PDF’te bulunmuyor.