Süleymanova S. Y. Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkat: XIX yüzilliyin sonu – XX yüzilliyin əvvəlləri (1999)

Süleymanova S. Y. Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkat: XIX yüzilliyin sonu - XX yüzilliyin əvvəlləri (1999)
Title:Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkat (XIX yüzilliyin sonu – XX yüzilliyin əvvəlləri)
Author:Sevda Yunis qızı Süleymanova
Translator:
Editor:Elmi redaktorlar: Seyfəddin Tağı (Mirtağı) oğlu Qəndilov, Süleyman Sərdar oğlu Əliyarlı
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası
Year:1999
Pages:422
ISBN:
File:PDF, 43 MB
Download:Click here

Süleymanova S. Y. Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkat: XIX yüzilliyin sonu – XX yüzilliyin əvvəlləri. Elmi redaktorlar: S. T. Qəndilov, S. S. Əliyarlı. Bakı: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1999, 422 s.

Annotasiya: Kitabda XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkatın yaranması və inkişafı, onun xüsusiyyətləri araşdırılır. Monoqrafiyada Azərbaycanda islamçılıq, türkçülük, liberalizm, sosialist cərəyanları və onların təşkilatlanma prosesi arxiv və dövri mətbuatın materialları əsasında təhlil edilir. Kitabda eləcə də mədəni-maarif ocaqları, xeyriyyə və qadın cəmiyyətləri, müsəlman tələbələrinin Həmyerli təşkilatları və s. haqqında geniş məlumat verilir. Milli azadlıq hərəkatı və milli partiyaların fəaliyyəti monoqrafiyanın ana xəttini təşkil edir.

Leave a Comment