Voltaire. Türkler, müslümanlar, ötekiler (2008)

Voltaire. Türkler, müslümanlar, ötekiler (2008)
Title:Türkler, müslümanlar, ötekiler. 3. basım
Author:Voltaire
Translator:Derleyen: Cengiz Orhan
Editor:
Language:Turkish
Series:İgüs yayınları: 10, Düşünce: 1
Place:İstanbul
Publisher:İgüs yayınları
Year:2008
Pages:157
ISBN:9789944924214
File:PDF, 5.56 MB
Download:Click here

Voltaire. Türkler, müslümanlar, ötekiler. Derleyen: Cengiz Orhan; İgüs yayınları: 10, Düşünce: 1. İstanbul: İgüs yayınları, 2008, 157 s. ISBN 9789944924214

İçindekiler

Önsöz … 9
Türkler nereden geldiler ve nasıl ınüsliiman oldular … 1 l
Haçlı Seferleri … 22
İstanbul’un Haçlılar tarafından işgali … 28
Türklerin Avrupaya geçişinden Fatih’in ölümüne kadar … 32
Cem Sultan’ın macerası … 50
Fatih’in ölümünden sonra Yunanistan … 52
Endülüs devletinin çöküşü … 60
Mısır’ın fethi … 62
Endüljanslar, İranlılar ve Kanuni Sultan Süleyman … 64
Araplar ve Yahudiler … 74
Osmanlı İmparatorluğuna bir bakış … 78
İnebahtı deniz savaşı … 81
III. Murad’dan IV. Murad’ın ölümüne kadar … 83
Girit Adası’nın fethi … 87
Viyana savaşı … 93
Ruslar – Anzak Savaşı … 94
Büyük Petro – Prut Savaşı … 102

Önsöz

Cenevre’deki ortam da Voltaire’in özgürlükçü fikirlerine henüz hazır değildi. Sonunda, 1760 yılında İsviçre sınırındaki Fernay’i seçti ve hiç durmadan çalıştı. Eserleri Fransa’da hallkın coşkusuyla karşılanıyor ve ihtilal için geriye doğru sayılıyordu sanki. Bir oyununun temsili için gittiği Paris’te binlerce kişi tarafından karşılanan bu yaşlı ve yorgun yazar, 1778 yılında devrimin gerçekleşmesini
göremeden öldü. Ancak 1789 Fransız Devrimi’nin düşünsel yapısını oluşturan, hiç kuşkusuz Voltaire’di.

Dünyada yeni bir dönemin başlangıcı olan Fransız İhtilalinin düşünsel alt yapısını hazırlayan Voltaire, devrimi göremeden ölmüştü ama onun hayatı boyunca cefasını çektiği düşünce özgürlüğünün yokluğunun sonuçları; Voltairc’i, hakkında yazdığı coğrafyaların, düşünce ve ifade özgürlüğüne verdiği önemi incelemeye yöneltmiştir. Eserlerinden derlediğimiz bu kitapta; Voltaire’in, Türkler ve müsllimanlık hakkındaki gözlemlerinden seçilmiş yorumlarını bulacaksınız.

Osmanlı’yı tutuculuk ve barbarlıkla eleştiren Batı dünyasının aksine Voltaire, bu yazılarında Osmanlı’da -Avnıpa’dan daha fazla olduğunu düşündüğü- ifade hakkının sınırlarını ve Arap dünyasının (Müslümanlığın) Türklük üzerindeki etkisini ve kültürel belirleyiciliğini de incelemektedir.

” … Türkmenler, tıpkı Franklar, Normandyalılar ve Gotlar gibi, egemenliklerine giren ülke halklarımn din ve geleneklerine uydular. Tatarlar da, Çinlilere karşı aynı davranışta bulundular. Bu durum, zayıf ama kültürlü ulusların, güçlü ama ilkel saldırıcıları karşısındaki üstünlüğünü gösterir. Türkler, Arapların dinini ve dilini benimsediler … “

İgüs Yayıncılık

Leave a Comment