Zeki Kaymaz. Âşık Paşa: Garîb-Nâme (dil özellikleri-kısmî transkripsiyon-söz dizini). Doktora tezi (1989)

Zeki Kaymaz. Âşık Paşa: Garîb-Nâme (dil özellikleri-kısmî transkripsiyon-söz dizini). Doktora tezi (1989)
Title:Âşık Paşa: Garîb-Nâme (dil özellikleri-kısmî transkripsiyon-söz dizini). Doktora tezi
Author:Zeki Kaymaz
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Osman Nedim Tuna
Language:Turkish
Series:
Place:Malatya
Publisher:İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:1989
Pages:VIII, 506, [60]
ISBN:
File:PDF, 18.7 MB
Download:Click here

Zeki Kaymaz. Âşık Paşa: Garîb-Nâme (dil özellikleri-kısmî transkripsiyon-söz dizini). Doktora tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989, VIII+506 [+60] s.