Али-заде А. А. Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XIII-XIV вв. (1956)

Title:Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XIII-XIV вв.=XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanın ictimai-iqtisadi və siyasi tarixi
Author:Абдул-Керим Али оглы Али-заде
Translator:
Editor:
Language:Russian
Series:Редактор: Илья Павлович Петрушевский; Институт истории и философии Академии наук Азербайджанской ССР=Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix və Fəlsəfə İnstitutu
Place:Баку=Bakı
Publisher:Издательство академии наук Азербайджанской ССР=Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı
Year:1956
Pages:421
ISBN:
File:PDF, 23.2 MB
Download:Click here

Али-заде А. А. Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XIII-XIV вв. Редактор: Н. П. Петрушевский; Институт истории и философии АН АзССР. Баку: Издательство АН АзССР, 1956, 421 с.