Kazım Karabekir. Kürt meselesi (2004)

Kazım Karabekir. Kürt meselesi (2004)
Title:Kürt meselesi. 12. baskı
Author:Kazım Karabekir
Translator:
Editor:
Language:Hazırlayan: Faruk Özerengin
Series:Emre yayınları: 32
Place:İstanbul
Publisher:Emre yayınları
Year:2004
Pages:276
ISBN:9757369314
File:PDF, 2.66
Download:Click here

Kazım Karabekir. Kürt meselesi. 12. baskı. Hazırlayan: Faruk Özerengin; Emre yayınları: 32. İstanbul: Emre yayınları, 2004, 276 s. ISBN 9757369314

Kazım Karabekir Paşa, Kürt meselesi için şöyle diyor: Bizi parçalayarak yutmak isteyen harici kuvvetler, Kürtlük ceryanını da öteden beri yayıyorlardı. Düşmanlarımız büyük Ermenistan yapmaya çalışıyor. Buralarda ise en ziyade Kürt kardeşlerimiz oturmaktadırlar. Kürt istiklali diye çalışanlar düşmanlarımızdır. Maksatları Kürtleri bizden ayırdıktan sonra Ermenistan yapmaktır. Kürtleri mahvedeceklerdir. Bunun için Türk ve Kürt kardeşler bu felakete meydan vermeyiniz. Bu faaliyet karşısında zamanın hükümetleri acaba ne yaptı?..Mesela Kürtlük istiklaline matuf fakat muvaffakiyetini kolaylaştırmak için işe dini mahiyet verilmişti. Bütün istiklal harbi boyunca sükunetini temin ettiğim Kürtlük feci bir akibete gidiyordu. Halk fırkasında şiddetli münakaşalar başlamıştı. Maksat bizim Fırkayı kapatmak ve Kürt isyanı meselesiyle her tarafta terör yapmak idi. Fethi Bey bunu kabul etmiyordu.

Paşa’nın isyanlarla ilgili görüşleri, Kürtler hakkındaki düşünceleri, C.H.P.’deki mücadeleleri hepsi sanki o günlerden bugünlerin habercisi gibi…