Kolektiv. Balkanlar’da Türk mührü (1998)

Kolektiv. Balkanlar'da Türk mührü (1998)
Title:Balkanlar’da Türk mührü
Author:Kolektiv
Translator:
Editor:Yayımlayanlar: Osman Fikri Sertkaya, Yıldız Kocasavaş, Erol Çetin, Yavuz Tiryaki
Language:Turkish, German, French
Series:İstanbul Üniversitesi yayın no: 4130, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü yayın no: 1
Place:İstanbul
Publisher:Çantay Kitap Evi
Year:1998
Pages:VIII, 239
ISBN:9754045135
File:PDF, 8.12 MB
Download:Click here

Kolektiv. Balkanlar’da Türk mührü. Yayımlayanlar: Osman Fikri Sertkaya, Yıldız Kocasavaş, Erol Çetin, Yavuz Tiryaki; İstanbul Üniversitesi yayın no: 4130, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü yayın no: 1. İstanbul: Çantay Kitap Evi, 1998, VIII+239 s. ISBN 9754045135

İçindekiler

Cengiz Hakov. İkinci Dünya Savaşı’nın ilk döneminde Bulgar-Türk diplomatik ilişkilerinin bazı yönleri … 1-7
M. Türker Acaroğlu. Bükreş’teki Gizli Bulgar İhtilâl Merkez Komitesi’nin Sultan Abdülaziz’e ilginç bir önerisi (1867- 1868) … 9-22
I. Petkova-Schick, S . Petrova. Zum Osmanisch-türkischen Einfluß auf die Balkansprachen … 23-37
Slavoljub Djindjic. Yugoslav Türkolojisinde bir leksikografik proje … 39-42
Aliya Nametak. Türkçe-Bosnakça (Sırp-Hırvatça) yazma sözlükler … 43-44
Arif Ago. Türkçe kelimelerin Makedon halkı arasında özel adlar olarak kullanılması … 45-49
Feti Mehdiu. Sırp-Hırvat Literatüründe Şemsettin Sami Fraşerî … 51-60
Adnan Morina. Kosova’da büyük aileler ve Yugoslavya’da en büyük Türk aile birliği … 61-68
Mehmed Ali Ekrem. Romanya’da keşfedilen Orhun yazısı örnekleri … 69-85
Salih Trako. İbrahim Münib Akhisari Bosnavi ve onun Mecmu’a-i fıkhiyyesi … 87-94
Dimitar Dimitrovski. Üsküp “Kliment Ohridski” Halk ve Üniversite Kitaplığında bulunan Türkçe yazmalara genel bir bakış … 95-98
Şefket Plana. Kosova ve Makedonya halk şiirinde Türk etkisi … 99-108
Şefket Plana. Kosova Türk atasözleri ve deyimleri … 109-114
İskender Muzbek. Yugoslavya’da bugün kullanılan Türk, Arnavut ve Sırp atasözleri … 115-123
Enver Dukagjini, Musa Gashi. Dukacin kasabalarında tarihi Türk abideleri … 123-132
Yusuf Gülderen. Kanuni Sultan Süleyman devrinde (1520-1566) Tuna nehri ve kolları üzerinde Osmanlı tersaneleri … 133-141
Cornelia Calin. Notes socio-linguistiques concernant les textes du parler Tatar de la ville de Toultchea … 143-147
Cornelia Calin. Tendances et accidents phonetiques dans le parler Tatar de Toultchea … 149-153
Enver Mahmut. Romen toponimisindeki Türk asıllı ünsurların bünyesi … 155-162
Ion Penişoara. Romanya’daki yer adlarında “göl” terimi … 163-166
W. Zajączkowski. Polonya edebiyatında Türk konuları … 167-169
Ghizela Suliţeanu. Aspects de l’étude du folklore turque dans le repertoire des enfants turcs et tatares de la R. S. de Roumanie … 171-186
Marin Bucur. L’image du monde turc dans la poesie folklorique Roumaıne … 187-194
Liliana Botez. Die türkische folklore der Dobrudscha in der sicht rumanischer forscher … 195-201
Mehmet Ali Ekrem. Büyükelçi Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Romanya’daki çalışmalarının esas yönleri … 203-209
Enver Mahmut. Romanya Akademisi Kütüphanelerinde bulunan divan edebiyatına ait elyazmaları … 211-218
Nedret Mahmut. Romen yazarı Gala Galaction’un “Mahmud’un Pabuçları” romanında Türk ruhunun ifadesi … 219-221
Nedret Mahmut. Romen yazan İenachita Yacarescu ve onun Türkoloji alanındaki eserleri … 225-230
Aleksander Dubinski. Polonya Karaylarının Türkiye Türkçesi’yle ilişkileri … 231-235
Tadeusz Majda. Polonya Milli Kütüphanelerindeki önemli bazı Türkçe elyazmaları … 237-239