Nəcəfli T. H. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Hindistanın türk-müsəlman sultanlıqları ilə əlaqələri (2020)

Nəcəfli T. H. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Hindistanın türk-müsəlman sultanlıqları ilə əlaqələri (2020)
Title:Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Hindistanın türk-müsəlman sultanlıqları ilə əlaqələri
Author:Tofiq Hümbət oğlu Nəcəfli
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Turxan” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi
Year:2020
Pages:400
ISBN:
File:PDF, 2.13 MB
Download:Click here

Nəcəfli T. H. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Hindistanın türk-müsəlman sultanlıqları ilə əlaqələri. Elmi redaktor: Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tİ. Bakı: “Turxan” NPB, 2020, 400 s.

Annotasiya: Monoqrafiyada XV əsrin sonlarında Hindistanın Dekan bölgəsində Bəhməni dövlətinin zəifləməsi nəticəsində yaranmış Adilşahlar, Nizamşahlar və Qütbşahlar dövlətləri barədə məlumat verilmiş, Azərbaycan Səfəvi dövlətinin həmin türk-müsəlman sultanlıqları ilə əlaqələri ilkin mənbələrdən və elmi ədəbiyyatdan istifadə edilərək tədqiq edilmişdir.