Sinan Can Göksel. Osmanlı askeri düzeni ve yeniçeriler. Yüksek lisans tezi (2009)

Title:Osmanlı askeri düzeni ve yeniçeriler. Yüksek lisans tezi
Author:Sinan Can Göksel
Translator:
Editor:Bitirme ödevi danışmanı: Fethi Açıkel
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Ankara Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2009
Pages:88
ISBN:
File:PDF, 0.53 MB
Download:Click here

Sinan Can Göksel. Osmanlı askeri düzeni ve yeniçeriler. Yüksek lisans tezi. Ankara: Ankara Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, 88 s.

İçindekiler

Giriş … 3

Bölüm I: Yeniçerilerin Kuruluşu
Kurulusa Dair … 7
Kölelikten Kulluğa … 11
Pençik Kanunu … 12
Devşirme Kanunu … 15
Devşirme İşlemi … 17
Devşirme Eğitimi … 19

Bölüm II: Yaya Kapıkulu Askerleri
Acemioğlanlar Kışlası … 21
Sakalar Ocağı … 24
Cebeciler Ocağı … 25
Kumbaracı … 27
Topçular … 28
Arabacılar … 32

Bölüm III: Yeniçeriler
Yeniçeri Örgütlenme Biçimi … 34
Yeniçeri Kışlası ve Ocaklının Hayatı … 41
Savaş Formasyonu … 46

Bölüm IV: Kapıkulu Süvarileri
Süvari Birlikleri … 50

Bölüm V: Eyalet Askerleri
Osmanlı’da Toprak Düzeni ve Tımarlı Sipahiler … 57
Hücum Kuvvetleri … 66
Kale Kuvvetleri … 67
Geri Hizmet Kıtaları … 67
Derbend Teşkilatı … 68

Bölüm VI: Yeniçeriler’in 1500’den “Vakayi Hayriye”ye Toplumda ve Siyasette Yeri
Ayaklanmalar … 71
Siyasi Müdahaleler ve Ekonomik Bozulma … 76

Sonsöz … 83