Zəngəzur mahalının kameral təsviri: 1832-1833-cü illər (2021)

Title:Zəngəzur mahalının kameral təsviri: 1832-1833-cü illər
Author:
Translator:Tərcümə, tərtib, giriş mətni, qeyd və şərhlərin müəllifi: Nazir Surxay oğlu Əhmədli
Editor:Ön sözün müəllifi, layihə rəhbəri və elmi redaktor: Kərim Kərəm oğlu Şükürov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm və təhsil” Nəşriyyat-Poliqrafiya Müəssisəsi
Year:2021
Pages:352
ISBN:
File:PDF, MB
Download:Click here

Zəngəzur mahalının kameral təsviri: 1832-1833-cü illər. Tərcümə, tərtib, giriş mətni, qeyd və şərhlərin müəllifi: N. S. Əhmədli; Ön sözün müəllifi, layihə rəhbəri və elmi redaktor: K. K. Şükürov. Bakı: “Elm və təhsil” NPM, 2021, 352 s.

Annotasiya: Kitabda Azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə olaraq Qarabağ əyalətinə daxil olan Zəngəzur mahalının 1832-1833-cü illərdə titulyar müşavir Suşko tərəfindən tərtib edilmiş kameral təsviri verilmişdir. Kameral təsvir Zəngəzur mahalının tarixi coğrafiyası, əhalinin sayı, yerləşməsi, sosial-iqtisadi vəziyyəti haqqında məlumat verir.

Keywords: Камеральное описание Зангезурского магала 1832-1833 гг., Камеральное описание Карабахской провинции 1832-1833 гг.