Həsən Raşidi. Türklər və İranda onların tarix, dil və varlığı haqda tədqiqat (2017)

Title:Türklər və İranda onların tarix, dil və varlığı haqda tədqiqat. 6-cı nəşr=ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران/Torkan və bərresi-ye tarix, zəban və hoviyyət-e anha dər İran/. چاپ ششم
Author:Həsən Raşidi=حسن راشدي
Translator:
Editor:
Language:Persian
Series:
Place:Tehran=تهران
Publisher:Əndişe-ye Nov=انديشه نو
Year:2017=تابستان ١٣٩٦
Pages:325=٣٢٥
ISBN:9646741819, 6001791198, 9786001791192
File:PDF, 5.16 MB
Download:Click here

Həsən Raşidi. Türklər və İranda onların tarix, dil və varlığı haqda tədqiqat. 6-cı nəşr. Tehran: “Əndişe-ye Nov” nəşriyyatı, 2017, 325 s. ISBN 9646741819

٩٦٤٦٧٤١٨١٩ ISBN .حسن راشدي. ترکان و بررسي تاريخ, زبان و هويت آنها در ايران. چاپ ششم. تهران: انديشه نو, تابستان ١٣٩٦, ٣٢٥ ص