Milli musiqi alətləri Azərbaycan təsviri sənətində (sərgi kataloqu) (2006)

Title:Milli musiqi alətləri Azərbaycan təsviri sənətində (sərgi kataloqu)
Author:
Translator:
Editor:
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:Çaşıoğlu
Year:2006
Pages:84
ISBN:
File:PDF, 29.7 MB
Download:Click here

Milli musiqi alətləri Azərbaycan təsviri sənətində (sərgi kataloqu). Bakı: Çaşıoğlu, 2006, 84 s.