Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri (2000)

Title:Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri
Author:
Translator:Ön söz, tərcümə, qeyd və şərhlərin müəllifi: Hüsaməddin Məmmədov (Qaramanlı)
Editor:Vasif Quliyev
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Şuşa” nəşriyyatı
Year:2000
Pages:576
ISBN:
File:PDF, 22 MB
Download:Click here

Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri. Ön söz, tərcümə, qeyd və şərhlərin müəllifi: H. Məmmədov (Qaramanlı); Redaktor: V. Quliyev. Bakı: “Şuşa” nəşriyyatı, 2000, 576 s.