Osmanlı Devleti’nde Sultan IV. Murad dönemi yeniçeri isyanları (1623-1640)

Tez KünyeDurumu
Osmanlı Devleti’nde Sultan ıv. Murad dönemi yeniçeri isyanları(1623-1640) / Sultan IV.Murad’s term and the rebellions of janissary,Ottoman Empire(1623-1640)
Yazar:İSMAİL GÜL
Danışman: Y.DOÇ.DR. M. HÜDAİ ŞENTÜRK
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
131 s.
IV. Murad dönemi, Osmanlı mparatorlugu’nun en zor ve karısık dönemlerinden biridir. Bu dönemi zor yapan özellikler; IV. Murad’ın çocuk yasta ve agabeyi II. Osman’ın katlinden çok kısa bir süre sonra tahta çıkması, annesi Kösem Sultan’ın vesayeti altında olması ve O’nun devlet yönetimine müdahalesi, Abaza Mehmet Pasa’nın isyanı ve Bagdat’ın ran tarafından isgali yanında en önemli zorluk Yeniçerilerin isyanları olarak görülmektedir. IV. Murad’ın saltanatının ilk yıllarında ve çocukluk çaglarında çıkan bu isyanlar devleti çok müskül durumlara düsürmüstür. IV. Murad bütün bu problemleri asarak ve basıbozuk askerleri yola getirerek görkemli zaferler kazanmayı basarmıs ve bozulan devlet düzenini yeniden kurmustur. ste bizim bu çalısmamızdaki amacımız; bu bozuk yapının sebeplerini arastırmak ve bu bozukluklara ragmen yeniçerilerin nasıl güçlü ve itaatkâr asker haline geldigini ortaya koymaktır. Bu baglamda çalısmanın amaçlarını su sekilde ifade etmek mümkündür: a) Yeniçeri Ocagı’nın bozulma sebeplerini ve Yeniçeri syanlarının sebeplerini ortaya koyarken görünür sebeplerin perde arkasını incelemek ve isyanlarda tek sorumlunun Yeniçeriler olmadıgını ortaya koymak? b) IV. Murad dönemi, Yeniçeri isyanlarının en siddetli sekilde yasandıgı bir dönem olmasına ragmen nasıl olup da devletin toparlandıgı, Yeniçerilerin itaat altına alınarak büyük zaferler elde edilebildigini göstermektir? Bu sorulara cevap ararken genis bir literatür taraması yapılmıstır. IV. Murad devrini anlatan Osmanlı Tarihi yazarlarının eserleri incelenmistir. Bunların dısında diger Osmanlı Tarihi arastırmaları, ansiklopedi maddeleri, kitaplar ve makaleler taranmıstır. Bu çerçevede yapılan arastırma sonunda IV. Murad devrinde çıkan Yeniçeri isyanlarında devlet adamları ve ulemanın önemli bir rolü oldugu, yeniçerileri kendi çıkarları dogrultusunda yönlendirdikleri söylenebilir. Sonuç olarak bu çalısmayla Yeniçeri syanlarına farklı bir bakıs getirilmeye çalısılmıstır. Anahtar Kelimeler: IV. Murad, Yeniçeri, syan
IV. Murad?s Term, it?s one of the most difficult an confusion terms of Otoman Empire. Special features that make difficult this term; it?s seemed that the most important difficult is the Rebellion of Janissary beside. IV. Murad was too young, his elder brother, II. Osman was killed and a short time later he was the Sultan. He had to obey against his mother Kösem Sultan?s will her interference to the management because of his young age. The Rebellion of Abaza Mehmet Pasha and the occupation of Bagdat by ran. These rebellions took place in the first years of his sultanate had relinquished the government against the very difficult stations IV. Murad had solved all these problems, ordered the left unlettered soldiers and succeeded to win the splendid victories. And he had refunded the government system. My a im in this work; a) To search the reasons of this destroyed system, to find out; how strong and obedient of Janissary?s in spite of these destroyed systems? b) The spoilt reasons of the Janissary home, the reasons of Janissary?s rebellions, the other reasons that were at the back scene? A very big search had been made to find out the answers of these questions. All kinds of boks, encyclopaedia?s, articles about Otoman Empire had been examined carefully. In this respect, it can be said that the findings of the study have quite important practical implications. Keywords: IV. Murad, Janissary, Rebellion

Download: Click here