Mustafayev N. Y. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti işığında: 1918-1920 (2018)

Title:Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti işığında (1918-1920): araşdırmalar, məqalələr
Author:Nazim Yusif oğlu Mustafayev
Translator:
Editor:
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:“ULU” İstehsalat-Kommersiya firması
Year:2018
Pages:256
ISBN:
File:PDF, 13.3 MB
Download:Click here

Mustafayev N. Y. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti işığında (1918-1920): araşdırmalar, məqalələr. Bakı: “ULU” İK firması, 2018, 256 s.

Annotasiya: Kitabda müəllifin 1993-2018-ci illərdə əvvəlcə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Milli Münasibətlər İnstitutunda, sonra isə Tarix İnstitutunda işlədiyi və hazırda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasında çalışdığı müddətdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünə aid tədqiqatlarının nəticəsi olaraq ərsəyə gələn elmi məqalələrinin, beynəlxalq konfranslarda etdiyi məruzələrinin və mətbuat səhifələrində işıq üzü görmüş bir sıra məqalələrinin mətnləri toplanmışdır.