A. Zeki Velidi Togan. Umumî Türk tarihine giriş. Cild I (1981)

Title:Umumî Türk tarihine giriş. Cild I: en eski devirlerden 16. asra kadar. 3. baskı
Author:Ahmet Zeki Velidi Togan
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları no. 1534; Tarih araştırmaları no. 2, cild 1; Enderun yayınları: 7
Place:İstanbul
Publisher:Enderun Kitabevi
Year:1981
Pages:XVI, 538
ISBN:
File:PDF, 21.5 MB
Download:Click here

A. Zeki Velidi Togan. Umumî Türk tarihine giriş. Cild I: en eski devirlerden 16. asra kadar. 3. baskı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları no. 1534; Tarih araştırmaları no. 2, cild 1; Enderun yayınları: 7. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1981, XVI+538 s.