Abdullah Şen. Uigurische Sprachdenkmaler’den seçme Uygur hukuk belgeleri. Yüksek lisans tezi (2004)

Title:Uigurische Sprachdenkmaler’den seçme Uygur hukuk belgeleri=Selected Uighur civil documents from Uigurische Sprachdenkmaler. Yüksek lisans tezi (düzeltilmiş tez)
Author:Abdullah Şen
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Özcan Tabaklar
Language:Turkish, Old Uyghur, German
Series:
Place:İstanbul
Publisher:İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2004
Pages:X, 347
ISBN:
File:PDF, 54.6 MB
Download:Click here

Abdullah Şen. Uigurische Sprachdenkmaler’den seçme Uygur hukuk belgeleri. Yüksek lisans tezi (düzeltilmiş tez). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, X+347 s.

Öz

Çalışmamız, Wilhelm RADLOFF’un Uygur metinleri konusundaki temel eseri olan Leningrad’da 1928 yılında yayımlanan Uigurische Sprachdenkmâler / Pamyatniki Uygurskogo Yazıka [Uygurca Dil Anıtları]’nda bulunan 103 hukuk metninin Berlin İlimler Akademisi’nin (Berlin Brenderburgische Akademie der Wissenschaften) Turfan Koleksiyonunda yer alan belgelerini konu almaktadır.

Bu belgelerin hukuk ile ilgili olanları alınmıştır (USp 1-60; 23, 26, 42, 43, 44, 45, 46, 58, 59, 60 numaralı metinler hariç). Her belgenin transkripsiyonu, Türkiye Türkçesine tercümesi, fotoğrafı olanların imlâ özellikleri ve bu fotoğrafların tıpkıbasımları verilmiştir. Son olarak hukuk belgelerinde geçen bütün isimler alfabetik olarak listelenmiştir.

Abstract

The subject of our work is the 103 Uighur handwritten documents of civil law in the essential work of Wilhelm Radloff published in 1928 in Leningrad namely, Uigurische Sprachdenkmâler / Pamyatniki Uygurskogo Yazıka [Language Monuments in Uighur]. What we could deal with is the one that Turfan Collection of Berlin Academy of Sciences (Berlin Brenderburgische Akademie der Wissenschaften) contain.

From those taken the ones which bring about the qualities of being documents of civil law (USp 1-60; except the texts number 23, 26, 42, 43, 44, 45, 46, 58, 59 and 60). Transcription and traslation to Turkey Turkish of each document is given. Spelling characteristics and exact copies of the documents, pictures of which we posses, are also given. Lastly, all the names in the documents of civil law are listed in an alphabetical order.

Not: Tez düzeltildikten sonra çalışmada son olarak 106 belge yer almıştır.