Ali İhsan Kolcu (haz.). İsmail Gaspıralı albümü (2014)

Title:İsmail Gaspıralı albümü. 2. baskı
Author:
Translator:
Editor:Hazırlayan: Ali İhsan Kolcu
Language:Turkish
Series:Salkımsöğüt yayınları: 1117
Place:Erzurum-Konya
Publisher:Salkımsöğüt yayınları
Year:2014
Pages:111
ISBN:9786055160296
File:PDF, 73.6 MB
Download:Click here

İsmail Gaspıralı albümü. 2. baskı. Hazırlayan: Ali İhsan Kolcu; Salkımsöğüt yayınları: 1117. Erzurum-Konya: Salkımsöğüt yayınları, 2014, 111 s. ISBN 9786055160296

Arka kapaktan:

Türk aydınlanmasının büyük önderlerinden Ceditçi, gazeteci, düşünür, yazar ve yayımcıİsmail Gaspıralı yalnızca yaşadığı döneme değil sonraki yüzyıla da damgasını vuran önemli aydınlardan biridir.

Onun 1914’de ölümünden sonra Tercüman yazı heyetinin katkılarıyla Hasan Sabri Ayvazof tarafından hazırlanan bu albümde, İsmail Gaspıralı’nın hem özel hayatı hem de yazarlık, gazetecilik hayatıyla ilgili önemli bilgiler vardır.

Kendisini dünya Müslümanlarının aydınlanması çalışmaya adamış bu büyük adamın yürüttüğü faaliyetler, bu kitapta tarihsel belgeler ışığında ele alınmış ve onun ölümünün İslam dünyasında yaptığı büyük yankılar özetlenmiştir.