Antik Dönemler – Erken Dönem Dünya Tarihi (James Henry Breasted)

Antik Dönemler Erken Dönem Dünya Tarihi James Henry Breasted RETORİK YAYINLARI
Antik Dönemler kitabı Avrupa’da Taş Devri sürerken bir bütün olarak Yakın Doğu’da insanlığın uygarlaşma yönünde gelişimleri ile başlar. Orada filiz veren uygarlık, ardından tüm Akdeniz çevresine yayılacaktır. Kitapta Akdeniz’in etrafındaki bölgelerde yaşanan gelişmelerin tüm bölge halkını nasıl etkilediği, zamandizinsel bir sıralamayla anlatılmaktadır. Çığır açan öneme sahip olaylar neticesinde insanlık uygarlığın öyküsü içinde ilerlemeler kaydedecektir. Bu, günümüzde ulaştığımız uygarlık için zemin oluşturur. “Bereketli Hilâl” teriminin mucidi olan James Henry Breasted bu bölgede tarımın başlangıcını oluşturan Sümer medeniyetini Mısır uygarlığı ile devam ettirir. Asurlar, Keldaniler, Hititler, Babilliler, İbranilerle gelişim yoluna giren uygarlık, Pers İmparatorluğu ile yeni bir boyuta taşınmıştır. Perslerin en büyük rakibi ise Ege dünyası ve Avrupa’da Yunanlar olacaktır. Yunan halkların kendi aralarında yürüttükleri mücadele sonrasında ilkin Makedonya’dan bir dünya fatihi olarak Büyük İskender ve daha sonraları Roma İmparatorluğu hükümdarları sahneye çıkacaktır.
Kitapta insanlığın avcı-toplayıcı döneminden MS 750 yılında en geniş sınırlarına ulaşan İslamî fetihlere kadar olan süreç, tüm Akdeniz dünyası perspektifinde anlatılmıştır. Tarım toplumuna geçişten alfabenin bulunup yazının yayılması, ticaretin etkilediği kültürel alanlar, din olgusunun toplumlar üzerine etkisi kitabın ana konusunu oluşturur. Yunanların felsefeye ve sanata katkıları, Romalıların hukuk ve yönetim alanında dünyayı değiştiren yöntemleri günümüz uygarlığına ışık tutmaktadır.

Çevirmen: İbrahim Şener
Yayın Tarihi:11.09.2023
ISBN:9786057443342
Dil:TÜRKÇE
Sayfa Sayısı:784
Cilt Tipi:Karton Kapak
Kağıt Cinsi:Kitap Kağıdı
Boyut:13.5 x 21 cm