Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. II cild (2007)

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. II cild (2007) pdf Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. II cild: III XIII əsrin I rübü. Məsul redaktor: N. Vəlixanlı; AMEA A. Bakıxanov adına Tİ. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2007, 608 [24] s. ISBN 978-9952-448-34-4

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 15.3 Mb


[Kitabın mətnini] Pulsuz yüklə: yandex