Azadi B. M. İran islam Respublikasında yoxsulluq problemi və onun həlli yolları (Ərdəbil əyalətinin timsalında). Dissertasiya (2013)

Title:İran islam Respublikasında yoxsulluq problemi və onun həlli yolları (Ərdəbil əyalətinin timsalında). Dissertasiya
Author:Behnam Məhəmməd oğlu Azadi
Translator:
Editor:Elmi rəhbər: Rasim Əmir oğlu Nəbiyev
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti
Year:2013
Pages:193
ISBN:
File:PDF, 4.97 MB
Download:Click here

Azadi B. M. İran islam Respublikasında yoxsulluq problemi və onun həlli yolları (Ərdəbil əyalətinin timsalında): iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya. Elmi rəhbər: R. Ə. Nəbiyev. Bakı: AR TN BDU, 2013, 193 s.