Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)

Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)
Title:Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu
Author:Benedict Humphrey Sumner
Translator:Eşref Bengi Özbilen
Editor:Sunuş: Turan Yazgan
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Year:1993
Pages:92
ISBN:9754980632
File:PDF, 2.63 MB
Download:Click here

Bu eser, tarihlerimizde Deli Petro olarak adlandırılan, Rusların Büyük Petro’sunun yarım asırlık hayatı süresince, Balkanlar, Türkiye ve Rusya topraklarındaki siyasî gelişmeleri incelemektedir.
Batılı bir tarihçinin gözüyle, Rusların, Osmanlıların ve Avusturyalıların siyasî vaziyetine kısa bir bakış yaptıktan sonra, Osmanlılar için çok mühim olan Kırım ve Azak başta olmaz üzere bütün Karadeniz çevresini siyasî durumu ve köklü değişiklikleri itibariyle incelemekte, sonra meseleye dinî açıdan bakmakta ve Prut Seferi’nin geniş bir tahlilini yapmaktadır.