Çetin Yetkin. Türk halk hareketleri ve devrimler (1980)

Title:Türk halk hareketleri ve devrimler
Author:Çetin Yetkin
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Milliyet yayınları
Year:1980
Pages:560
ISBN:
File:PDF, 10.3 MB
Download:Click here

Çetin Yetkin. Türk halk hareketleri ve devrimler. İstanbul: Milliyet yayınları, 1980, 560 s.