Dünden Bugüne Türkiye – Tarih, Politika, Toplum ve Kültür (Metin Heper)

Dünden Bugüne Türkiye Tarih, Politika, Toplum ve Kültür Metin Heper, Sabri Sayarı İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Günümüz Türkiyesi tüm dünyanın ilgi odağında olan, coğrafi olarak çok önemli bir bölgede bulunan, son yıllarda ekonomik büyümesi, kalkınması, dışa açılan ekonomik ve sosyal yapısı, tarihsel ve kültürel zenginliği ve daha sayılamayacak birçok özelliği ile öne çıkan bir ülke. Ne var ki, her alanda görülen ve giderek farklı değerlendirmelere yol açan bu ilginin arka planında Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı’dan gelen yapısal özellikleri ve bunun yarattığı “büyük serüven”in Cumhuriyet’in ilk yıllarından başlayıp rasyonel bir nitelik kazanarak, genç Cumhuriyet’i şekillendirdiğini de unutmamak gerekir. Elinizdeki bu önemli çalışmayı derleyen, temel niteliklerini ve kapsamını titizlikle belirleyen Prof. Dr. Metin Heper ve Prof. Dr. Sabri Sayarı, bu büyük serüveninin dönüm noktalarını şöyle açıklıyor: “Türkiye, 1920’ler ve 1930’lardan itibaren kültür ve zihniyet, kısaca uygarlık değişimi, 1940’lar ve 1950’lerden beri demokrasiyi yerleştirme süreci ve 1980’lerden beri de ekonominin dışa açılması gayretlerini yaşamıştır.” Bununla birlikte kimi dönemlerde demokratik yapılanma ile bunun gereği olan siyasal kurumların işleyişi zaafa uğramış; askeri darbeler çoğulcu demokrasiyi rafa kaldırmış, temel hak ve özgürlükleri kısıtlamıştır. Bugün Türkiye, büyüyen, dış pazara açılan, genel olarak refah düzeyi yükselen bir ülke olmasına rağmen hâlâ başta demokrasi ve toplumsal konsensüs olmak üzere birçok konuyu tam olarak çözüme ulaştıramamış bulunmaktadır. Dünden Bugüne Türkiye – Tarih, Politika, Toplum ve Kültür başlıklı bu kitapta, kimi zaman geriye de bakarak, Türkiye’nin 21. Yüzyılın ikinci on yılının ortalarında, çeşitli alanlardaki görünümü ele alınmıştır. Konularında uzman yerli yabancı yazarların kaleme aldığı bu çalışmada konular Tarih, Kültür, Politika, Toplum, Coğrafya ve Ekonomi başlığı altında beş kısımda incelenmiş, “büyük serüven”i işleyen yazılarda; Osmanlı Devleti’nin yükselişinden Birinci Dünya Savaşı’na ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna, Atatürkçülükten sivil-ordu ilişkilerine, anayasalar ve siyasal sistemden siyasal kültüre, din ve siyasete, Kürtlere, Avrupa Birliği ilişkilerine, kadınların ve gençliğin sorunlarına, azınlıklara, çevre sorunlarından, nüfus ve göç hareketlerine, kentleşmeden sanayi, istihdam ve yoksullaşmaya, edebiyattan, sinema, müzik ve güzel sanatlara ilişkin konular değerlendirilmiştir. Bunun yanısıra her makalede konular görsel malzeme ile zenginleştirilmiş, en önemlisi yazarlar makalelerinde çok geniş kapsamlı bir Kaynakça’yı da titizlikle hazırlayarak okura sunmuştur.
 
Metin Heper, Sabri Sayarı, Fikret Adaman, Zehra F. Kabasakal Arat, Murat Arsel, F. Umut Beşpınar, Savaş Arslan, H.Tolga Bölükbaşı, Ali Çarkoğlu, Zeynep Çelik, Alev Çınar, Walter B. Denny, Clement H. Dodd, Tahire Erman, Ioannıs N. Grıgorıadıs, Bülent Gültekin, Talât S. Halman, M. Şükrü Hanioğlu, Ahmet İçduygu, Ersin Kalaycıoğlu, Ali L. Karaosmanoğlu, Hasan Kayalı, Heath W. Lowry, Andrew Mango, Lenore G. Martın, Sean Mcmeekın, Ayşe Öncü, Ergun Özbudun, Elızabeth Özdalga, Şevket Pamuk, Ayşe Saktanber, Davıd Shankland, Martın Stokes, Erol Taymaz, Orhan Tekelioğlu, Nathalıe Toccı, Binnaz Toprak, Kamil Yılmaz

Yayın Tarihi:11.11.2016
ISBN:9786053994596
Dil:TÜRKÇE
Sayfa Sayısı:540
Cilt Tipi:Ciltli
Kağıt Cinsi:Kitap Kağıdı
Boyut:19 x 24 cm