Əkbər N. Nəcəf. Qara Yusif (2022)

Title:Qara Yusif
Author:Əkbər Nadir oğlu Nəcəf
Translator:
Editor:E. Astanbəyli
Language:Türkcə
Series:Tarixi yaradanlar
Place:[Bakı]
Publisher:Altun kitab
Year:[2022]
Pages:176
ISBN:9789952245301
File:PDF, MB
Download:Click here

Əkbər N. Nəcəf. Qara Yusif. Redaktor: E. Astanbəyli; Seriya: Tarixi yaradanlar. [Bakı]: Altun kitab, [2022], 176 s. ISBN 9789952245301

Annotasiya: Quracağı dövlətin təməlini dustaq olaraq saxlanıldığı zin­danda atmış uzaqgörən dövlət adamı, Əmir Tey­murun öz varislərinə onunla münasibətdə xüsusilə diq­qətli və eh­tiyatlı olmağı vəsiyyət etdiyi mahir sər­kərdə idi. Söhbət Azərbaycan tarixinin görkəmli si­ma­larından biri – Qara­qoyunlu dövlətinin yara­dıcısı və ikinci hökmdarı olan, la­kin əksəriyyətimizin haqqında çox az şey bildiyi Qara Yu­sifdən gedir. Tanınmış tarixçi Əkbər Nəcəfin (1975) qələmə aldığı bu kitabda siz Qara Yusif haqqında bütün suallara cavab ta­pacaq, onun həyatı və şəxsiyyəti, eləcə də yaşadığı dövrün ictimai-siyasi mənzərəsi barədə bir-birindən maraqlı fakt­larla tanış olacaqsınız.