Əsirəddin Əbu Həyyan əl-Əndəlusi. Kitab əl-idrak li-lisan əl-ətrak (1992)

Title:Kitab əl-idrak li-lisan əl-ətrak (Türk dillərini dərketmə kitabı)
Author:Əsirəddin Əbu Həyyan əl-Əndəlusi
Translator:Ərəbcədən tərcümə edən: Ziya Musa oğlu Bünyadov
Editor:Elmi redaktor: Vaqif Aslanov; Redaktor: Talıb Məmmədov
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:Azərbaycan Dövlət Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi
Year:1992
Pages:115
ISBN:5552010427
File:PDF, 26 MB
Download:Click here

Əsirəddin Əbu Həyyan əl-Əndəlusi. Kitab əl-idrak li-lisan əl-ətrak (Türk dillərini dərketmə kitabı). Ərəbcədən tərcümə edən: Z. Bünyadov; Elmi redaktor: V. Aslanov; Redaktor: T. Məmmədov. Bakı: Azərnəşr, 1992, 115 s. ISBN 5552010427

Annotasiya:

Kitabda ərəb aliminin XIII əsrə qədərki türk dilinin müfəssəl qrammatikası, onun lüğət tərkibi şərh olunur. Yeri gəldikcə müəllif bu və ya digər leksik, qrammatik dəlillərin həmin dövrün başqa türk dillərindəki eyni dəlillərlə müqayisə edir.

Kitab türk dilləri ilə məşğul olan mütəxəssislər, filologiya fakültələri tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Note: Pages 80-83, 86-87 are missing from the PDF.

Keywords: Китаб ал-идрак ли-лисан ал-атрак, ابو حیان الغرناطی ، محمد بن یوسف ابن علی ابن یوسف ابن حیان, Книга разъяснений о тюркском языке, كتاب الإدراك للسان الأتراك‎, Kitab al-Idrak li-lisan al-Atrak, کتاب الإدراک للسان الأتراک, Китаб әл-Идрак ли-Лисан әл-Атрак, تورکلر دیلینی دوشونمک کیتابی, Түркі тілі туралы жазылған түсіндірме кітап, غرناطالی ابو حیان, Абу Хайян аль-Гарнати, Асир әд-Дин Әбу Хайян, الادراک للسان الاتراک, Абу Хайян Асир ад-Дин Мухаммад ибн Юсуф аль-Гарнати, Abu Hayyan al-Gharnati, Abū Ḥayyān al-Gharnāṭī, Abū Ḥayyān de Grenade, ابو حيان الغرناطى, Muḥammad ibn Yūsuf Aṯīr al-Dīn Abū Ḥayyān al-Ġarnāṭī, ابوحیان اندلسی, Muḥammad ibn Yûsuf bin ‘Alî ibn Yûsuf ibn Hayyān un-Nifzī al-Barbarī Athīr al-Dīn Abū Ḥayyān al-Jayyānī al-Gharnāṭī al-Andalūsī, ابو حیان غرناطی, Ebû Hayyân el-Endelüsî, Abû Hayyân Al-Gharnâti, Muhammad bin Yusuf, ابو حیان غرناطی, Abu Hayyon Andalusiy Asiruddin Muhammad ibn Yusuf ibn Ali al-Gʻarnotiy, محەممەد بن یووسوف بن عەلی بن یووسوف بن حەییان, Kitob ul-idrok li lison il-atrok, Turkiy tillarni bilish kitobi, Kitab al-‘idrak li-lisan al-‘atrak, ئەبوو حەییان ئەندەلوسی, Aspects of the Turkish language, Kitāb al-idrāk li-lisān al-Etrāk, Abu Ḥayyān At̲h̲īr al-Dīn Muḥammad b. Yūsuf al-G̲h̲arnāṭī, Əsirəddin Əbu Həyyan əl-Əndəlusi, Kitab əl-idrak li-lisan əl-ətrak, Türk dillərini dərketmə kitabı, Kitap əl idrak li lisan əl ətrak, Türklərin dilini anlama kitabı.