Eşref Kuşçubaşı. Hayber’de Türk cengi (1997)

Title:Hayber’de Türk cengi: Teşkilât-ı Mahsusa Arabistan, Sina ve Kuzey Afrika müdürü Eşref Bey’in Hayber anıları
Author:Eşref Kuşçubaşı
Translator:
Editor:Yayına hazırlayan: Philip H. Stoddard, Basri Danışman
Language:Turkish
Series:Arba yayınları: 76, Tarih/Anı dizisi: 29
Place:İstanbul
Publisher:Arba yayınları
Year:1997
Pages:296
ISBN:9753910355
File:PDF, 14.8 MB
Download:Click here

Eşref Kuşçubaşı. Hayber’de Türk cengi: Teşkilât-ı Mahsusa Arabistan, Sina ve Kuzey Afrika müdürü Eşref Bey’in Hayber anıları. Yayına hazırlayan: Philip H. Stoddard, Basri Danışman; Seri: Arba yayınları: 76, Tarih/anı dizisi: 29. İstanbul: Arba yayınları, 1997, 296 s. ISBN 9753910355