Gürcistan tarihi: eski çağlardan 1212 yılına kadar (2003)

Title:Gürcistan tarihi (eski çağlardan 1212 yılına kadar)
Author:
Translator:Gürcüceden Fransızcaya çeviren: Marie-Félicité Brosset; Fransızcadan Türkçeye çeviren: Hrand Der Andreasyan
Editor:Notlar ve yayına hazırlayan: Erdoğan Merçil
Language:Turkish
Series:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları, X. dizi – sayı: 17
Place:Ankara
Publisher:Türk Tarih Kurumu
Year:2003
Pages:XXVIII, 472
ISBN:9751615410, 9789751615411
File:PDF, MB
Download:Click here

Gürcistan tarihi (eski çağlardan 1212 yılına kadar). Gürcüceden Fransızcaya çeviren: Marie-Félicité Brosset; Fransızcadan Türkçeye çeviren: Hrand D. Andreasyan; Notlar ve yayına hazırlayan: Erdoğan Merçil; AKDTYK TTK yayınları, X. dizi – sayı: 17. Ankara: TTK, 2003, XXVIII+472 s. ISBN 9751615410

İçindekiler

Sunuş
Brosset’in Kısa Hayat Hikayesi
Hrand D. Andreasyan’ın Kısa Hayat Hikayesi
Brosset’in Önsözü
Gürcistan Tarihi
Hazarların Akınları
Makedonyalı İskender’in Gürcistan’a Girmesi
İranlıların Gürcistan’a Girmeleri ve Miran’ın Cülusu
Mesel
Arap Hakimiyeti Devri
Beşinci Sülale
Bagratlılar
İlk veya Asıl Bagratlılar
Selçuklular Devri
Dizin
Harita