Hacıyev İ. M. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan (2010)

Title:Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan
Author:İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev
Translator:
Editor:Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu Səfərli
Language:Türkcə
Series:
Place:Naxçıvan
Publisher:“Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi
Year:2010
Pages:384
ISBN:
File:PDF, 7.68 MB
Download:Click here

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan. Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: İ. Hacıyev; Redaktor: H. Səfərli. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2010, 384 s.

Annotasiya: Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Naxçıvanla əlaqələrindən, onun ermənilər tərəfindən işğalının qarşısının alınması sahəsində həyata keçirilən tədbirlərdən bəhs olunur. Bununla bağlı arxiv materialları, sənədlər, kitab və monoqrafiyalarda çap olunmuş materiallar toplu halında oxucuya təqdim olunur.