İlişkiler: bir şii/katolik Oruç Bey Bayat/İranlı Don Juan (2014)

Title:İlişkiler: bir şii/katolik Oruç Bey Bayat/İranlı Don Juan
Author:
Translator:Tercüme ve notlar: Tufan Gündüz
Editor:Nihal Metin
Language:Turkish
Series:Yeditepe Yayınevi: 226, Anı hatıra: 12
Place:İstanbul
Publisher:Yeditepe Yayınevi
Year:2014
Pages:272
ISBN:9786055200497
File:PDF, 120 MB
Download:Click here

İlişkiler: bir şii/katolik Oruç Bey Bayat/İranlı Don Juan. Tercüme ve notlar: Tufan Gündüz; Seri: Yeditepe Yayınevi nu. 226, Anı hatıra nu. 12. İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2014, 272 s. ISBN 9786055200497

Arka kapaktan:

Şah Abbas tarafından Osmanlılara karşı ittifak kurmak amacıyla 1599’da Avrupa ülkelerine gönderilen elçilik heyetinde yer alan Oruç Bey Bayat, mutaassıp bir Şii olarak başladığı uzun yolculuğunu inançlı bir Katolik olarak tamamlamıştı. Onun zihin dünyasında meydana gelen sarsıntının en önemli sebebi Batı ülkelerinde gördüğü büyük kalkınmışlık ve refah idi. Tipik bir doğulu olarak bu hususu öncelikle dini zaviyeden ele almış, Avrupalıların Hristiyanlığa (Katolik) sıkı sıkıya bağlı olmalarına karşılık Tanrı tarafından ödüllendirildiklerini düşünmüştü. Onun din değiştirmesi bir Batılı için nadir görülen bir hadise olduğundan İspanya kralı tarafından ilgiyle ve heyecanla karşılanmıştı.

Oruç Bey’in bu kitabı doğulu elçilik heyetleri tarafından kaleme alınan ilk seyahatname özelliği taşıyor. Ancak onu önemli kılan husus sadece bu değil. Yazarı Oruç Bey iyi bir gözlemci ve içinde yaşadığı toplumu çok yakından tanıyan biri olarak Safevî dönemi hakkında hem tarihi hem de kültürel açıdan son derece kıymetli bilgiler naklediyor.