Jozef Tiflisi. Vaqiati-Mir Veys və Şah Hüseyn (1992)

Title:Vaqiati-Mir Veys və Şah Hüseyn (Mir Veys və Şah Hüseyn arasında baş verən hadisələr)
Author:Jozef Tiflisi
Translator:Osmanlıcadan tərcümə edəni və ön sözün müəllifi: Şahin Fazil
Editor:Tofiq Babayev
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:Azərbaycan Dövlət Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi [Azərnəşr]
Year:1992
Pages:58
ISBN:55520110007
File:PDF, 14.5 MB
Download:Click here

Jozef Tiflisi. Vaqiati-Mir Veys və Şah Hüseyn (Mir Veys və Şah Hüseyn arasında baş verən hadisələr). Osmanlıcadan tərcümə edəni və ön sözün müəllifi: Ş. Fazil; Redaktor: T. Babayev. Bakı: Azərnəşr, 1992, 58 s. ISBN 55520110007

Annotasiya: Əfqanıstan Elmlər Akademiyasının kitabxanasında saxlanılan osmanlıca bu əsər XVIII əsrin birinci rübündə İran və ona qonşu ölkələrdə baş verən hadisələrdən bəhs edir.

Əsərin müəllifi Jozef Tiflisi əslən gürcüstanlı olub, hələ uşaq ikən xarici dillər öyrənmək məqsədiylə Fransaya getmiş, bir-neçə müddət sonra İrana yollanan Fransa səfiri müsye de-Kardanın tərcüməçisi olmuş, 8 il İranda yaşamışdır.

Əsər Azərbaycan tarixinin öyrənilməsinə, xüsusiylə Səfəvilər dövlətinin süqutuna dair mühüm mənbədir.