Kərəmi Q. H. Zəncan xanlığı. Dissertasiya (2016)

Kərəmi Q. H. Zəncan xanlığı. Dissertasiya (2016)
Title:Zəncan xanlığı. Dissertasiya
Author:Qənbər Həsən oğlu Kərəmi
Translator:
Editor:Elmi rəhbər: Tofiq Teyyub oğlu Mustafazadə
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
Year:2016
Pages:136
ISBN:
File:PDF, 4 MB
Download:Click here

Kərəmi Q. H. Zəncan xanlığı: tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya. Bakı: AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, 2016, 136 s.