Kollektiv. İngiliscə-azərbaycanca avtomobil terminləri lüğəti: 50.000 termin (2012)

Title:İngiliscə-azərbaycanca avtomobil terminləri lüğəti: 50.000 termin=English-Azerbaijani automobile terms dictionary: 50.000 terms
Author:Tərtib edənlər=Complied by: Əsgər Həbib oğlu Tağızadə, Firəngiz Yaqub qızı Hacıməmmədzadə, Nuriyyə Əsgər qızı Rzayeva, Mehriban Kirman qızı Muradova, Yeganə Tələt qızı Qurbanova, Ellada Fərman qızı Hacıyeva
Translator:
Editor:Ümumi elmi redaktor: Əsgər Həbib oğlu Tağızadə; Elmi redaktorlar: Şamil Hilal oğlu Heydərov, Rauf Əbdül oğlu İsmayılov
Language:English, Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:“PoliTex” MMC
Year:2012
Pages:682
ISBN:
File:PDF, 83.5 MB
Download:Click here

İngiliscə-azərbaycanca avtomobil terminləri lüğəti: 50.000 termin. Tərtib edənlər: Ə. H. Tağızadə, F. Y. Hacıməmmədzadə, N. Ə. Rzayeva, M. K. Muradova, Y. T. Qurbanova, E. F. Hacıyeva; Ümumi elmi redaktor: Əsgər Həbib oğlu Tağızadə; Elmi redaktorlar: Ş. H. Heydərov, R. Ə. İsmayılov. Bakı: “PoliTex” MMC, 2012, 682 s.