Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)

Title:Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri
Author:A. Lukyanova
Translator:
Editor:Nəşrə hazırlayan və lüğətin müəllifi: Tahirə Həsənzadə; Redaktor: Möhsün Nağısoylu; АМЕА Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nurlan” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi
Year:2002
Pages:32
ISBN:
File:PDF, 2.31 MB
Download:Click here

Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri. Nəşrə hazırlayan və lüğətin müəllifi: T. Həsənzadə; Redaktor: M. Nağısoylu; АМЕА Məhəmməd Füzuli adına Əİ. Bakı: “Nurlan” NPM, 2002, 32 s.

Annotasiya: Bakı dövlət Universitetinin müdiri vəzifəsində işləmiş А. Lukyanovanın kitabı ilk dəfə 1923-cü ildə Maarif Komissarlığı tərəfindən nəşr edilmişdir. Kitab böyük Azərbaycan şairi Mirzə Ələkbər Şairin poeziyasına həsr edilmiş ilk elmi-tədqiqat əsəridir.