Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri (Mühacirət dövrü). II cild (2021)

Title:Əsərləri (Mühacirət dövrü). II cild: “Yeni Qafqasiya”, “Azəri Türk”, “Odlu Yurd”, “Bildiriş”dəki yazıları
Author:Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
Translator:
Editor:Əsərləri toplayıb nəşrə hazırlayan, ön sözün və məqalənin müəllifi, lüğəti və izahları tərtib edən, redaktor: Nəsiman Qara oğlu Yaqublu; Transliterasiya redaktoru: Samir Xalidoğlu
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Qanun” nəşriyyatı
Year:2021
Pages:680
ISBN:9789952369076
File:PDF, 5.07 MB
Download:Click here

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri (Mühacirət dövrü). II cild: “Yeni Qafqasiya”, “Azəri Türk”, “Odlu Yurd”, “Bildiriş”dəki yazıları. Əsərləri toplayıb nəşrə hazırlayan, ön sözün və məqalənin müəllifi, lüğəti və izahları tərtib edən, redaktor: N. Q. Yaqublu; Transliterasiya redaktoru: S. Xalidoğlu. Bakı: “Qanun” nəşriyyatı, 2021, 680 s. ISBN 9789952369076

Annotasiya: Oxuculara təqdim olunan bu kitabda M. Ə. Rəsulzadənin 1923-1931-ci illərdə Türkiyədə nəşr edilmiş “Yeni Qafqasiya”, “Azəri Türk”, “Odlu Yurd” jurnallarındakı və “Bildiriş” qəzetindəki yazıları toplanılıb. Onun 1934-cü ildə İstanbulda nəşr edilmiş “Azərbaycan Yurd Bilgisi” jurnalındakı “Milli Azərbaycan hərəkatının xarakteri” məqaləsi də bu cildə daxil edilib. Kitabda Azərbaycanın tarixi, müstəqillik mübarizəsi, 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında geniş məlumatlar vardır. Eyni zamanda, müəllif bu əsərlərində sovet rejiminin işğalçı mahiyyətini, xalqları əsarətdə saxlayan, onları azadlıqdan məhrum edən siyasətini kəskin tənqid edir. Kitabdan tədqiqatçılar, tarixçilər, siyasətçilər, diplomatlar, mətbuat təmsilçiləri ciddi faydalana bilərlər.