Məmmədov K. H. Antropologiyanın əsasları: dərslik (2006)

Title:Antropologiyanın əsasları (Ali məktəb tələbələri üçün dərslik)
Author:Kərəm Hətəm oğlu Məmmədov
Translator:
Editor:Elmi redkator: Y. M. Mahmudlu, M. N. Mirzəyev; Redaktor: A. C. Bayramov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Qanun” nəşriyyatı
Year:2006
Pages:192
ISBN:
File:PDF, 25.9 MB
Download:Click here

Məmmədov K. H. Antropologiyanın əsasları (Ali məktəb tələbələri üçün dərslik). Elmi redkator: Y. M. Mahmudlu, M. N. Mirzəyev; Redaktor: A. C. Bayramov. Bakı: “Qanun” nəşriyyatı, 2006, 192 s.

Annotasiya: BDU-nun dosenti tarix elmləri namizədi Kərəm Məmmədovun bu kitabı antropologiyaya həsr edilmiş ilk dərslikdir. Kitab tələbələr, araşdırıcılar, həm də geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.