Mirzəyev H. İ. Əsərləri. I cild: Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalı (2004)

Title:Əsərləri. I cild: Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalı
Author:Həsən İbrahim oğlu Mirzəyev
Translator:
Editor:Budaq Budaqov, Nizami Cəfərov, Süleyman Məmmədov, Buludxan Xəlilov, İsrafil Məmmədov, Əziz Ələkbərli
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm” nəşriyyatı
Year:2004
Pages:856
ISBN:5806616363
File:PDF, 49.1 MB
Download:Click here

Mirzəyev H. İ. Əsərləri. I cild: Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalı. Redaktorlar: B. Budaqov, N. Cəfərov, S. Məmmədov, B. Xəlilov, İ. Məmmədov, Ə. Ələkbərli. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2004, 856 s. ISBN 5806616363

Annotasiya: Monoqrafiya Dərələyəz mahalının tarixi coğrafiyasına həsr olunmuşdur. Burada son iki əsr müddətində Dərələyəzdə yaşayan azərbaycanlılara qarşı törədilmiş qanlı cinayətlərdən, soyqırımlardan danışılır, azərbaycanlıların öz doğma yurdundan dəfələrlə, dönə-dönə zorla qovulmasından, deportasiya olunmasından söhbət açılır, onlara məxsus tarixi-mədəni abidə və yaşayış məskənlərinin dağıdılıb viran edilməsi və bir sıra digər məsələlər oxucuların nəzər-diqqətinə çatdırılır. Dərələyəz mahalına aid tərtib edilmiş xəritə, kitabda verilmiş faktlar, cədvəllər, siyahılar bu torpaqların yalnız və yalnız Azərbaycan xalqına məxsus olduğunu bir daha isbata yetirir.