Peter B. Golden, Constantin Zuckerman, Ananiasz Zajączkowski. Hazarlar ve Musevîlik (2005)

Title:Hazarlar ve Musevîlik
Author:Peter Benjamin Golden, Constantin Zuckerman, Ananiasz Zajączkowski
Translator:Osman Karatay
Editor:
Language:Turkish
Series:KaraM yayınları: 12, Ortaçağ kitaplığı: 4
Place:Çorum
Publisher:KaraM yayınları
Year:2005
Pages:133
ISBN:9756467118
File:PDF, 7.48 MB
Download:Click here

Peter B. Golden, Constantin Zuckerman, Ananiasz Zajączkowski. Hazarlar ve Musevîlik. Çeviren: Osman Karatay; Seri: KaraM yayınları nu. 12, Ortaçağ kitaplığı nu. 4. Çorum: KaraM yayınları, 2005, 133 s. ISBN 9756467118

Arka kapaktan:

Hazarlar Göktürk devletinin en batıdaki eyaletinde kurulmuş, onun devamı olan bir Türk devletidir. Kafkasların kuzeyindeki bölgede kurulup 300 yıldan fazla süren bu devletin en önemli özelliği dünyada Yahudi aslından gelmeyen tek Musevi devletine dönüşmüş olmasıdır. Devletin yaklaşık son yüzyılı boyunca baştaki Türk hakanların Musevi dininden oldukları görülür. Halkın çok az bir kısmı bu dine geçmiştir; üstelik de bu dönemde Hazar devleti gücünü kaybedip kısa sürede yıkılmıştır. Ancak Musevilik bağlantısı çok dikkat çekmiş, Hazarları daima merak edilen bir topluluk haline getirmiştir. Biz de bu alanda dünyanın en önemli uzmanlarından üçünün makalelerini bir araya getirerek Hazarlar ve Musevilik tartışmalarına farklı bakışları bir araya getirdik. ABD’den Prof. Peter B. Golden, Fransa’dan Prof. Constantine Zuckerman ve Polonya’dan Karaim asıllı Prof. Ananiasz Zajaczkowski bu alandaki en ileri çalışmalarıyla, aynı zamanda kendilerini başkalarından ve birbirlerinden ayıran özgün fikirleriyle temsil ediliyorlar. Bir Türk devletinin Museviliği benimsemesinin ilginç hikayesi bu kitapta.