Qasımlı M. P. Aşıq sənəti (1996)

Title:Aşıq sənəti (qaynaqlar, tarixi yaranışı və mühitləri)
Author:Məhərrəm Paşa oğlu Qasımlı
Translator:
Editor:Elmi redaktor: İsrafil İsmayıl oğlu Abbaslı; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Ozan” nəşriyyatı
Year:1996
Pages:258, [2]
ISBN:
File:PDF, 34.1 MB
Download:Click here

Qasımlı M. P. Aşıq sənəti (qaynaqlar, tarixi yaranışı və mühitləri). Elmi redaktor: İ. İ. Abbaslı; AEA Nizami adına Əİ. Bakı: “Ozan” nəşriyyatı, 1996, 260 s.

Annotasiya: Qədim və zəngin xalq yaradıcılığının sevilə-sevilə qorunaraq qərinələri aşıb gələn bir qolu-aşıq sənətimizin qaynaqları, tarixi yaranışı və mühitləri bu kitabda ilk dəfə olaraq ətraflı araşdırılır. Əsər mötəbər, zəngin məxəzlərə söykənir və geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İçindəkilər:

Ön söz əvəzi … 3

I fəsil: Aşıq sənətinin genetik qaynaqları … 6

II fəsil: Aşıq sənətinin yaranışı və biçimlənməsi … 81

III fəsil: Azərbaycanın tarixi və çağdaş aşıq mühitləri … 157
[III. 1. Göyçə aşıq mühiti … 169]
[III. 2. Dərələyəz aşıq mühiti … 177]
[III. 3. Naxçıvan aşıq mühiti … 181]
[III. 4. İrəvan aşıq mühiti … 184]
[III. 5. Çıldır aşıq mühiti … 186]
[III. 6. Dərbənd aşıq mühiti … 191]
[III. 7. Qarabağ aşıq mühiti … 196]
[III. 8. Şirvan aşıq mühiti … 202]
[III. 9. Borçalı aşıq mühiti … 207]
[III. 10. Gəncəbasar aşıq mühiti … 212]
[III. 11. Güney mühitləri … 222]
[III. 11. 1. Qaradağ-Təbriz aşıq mühiti … 226]
[III. 11. 2. Urmiya aşıq mühiti … 228]
[III. 11. 3. Zəncan aşıq mühiti … 233]
[III. 11. 4. Savə aşıq mühiti … 234]
[III. 11. 5. Xorasan aşıq mühiti … 235]
[III. 11. 6. Qaşqay aşıq mühiti … 236]

Nəticə … 252