Qədim Şərq ədəbiyyatı müntəxəbatı (2007)

Title:Qədim Şərq ədəbiyyatı müntəxəbatı
Author:
Translator:İsmayıl Vəliyev, Elman Ağaoğlu, Natiq Səfərov
Editor:
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi
Year:2007
Pages:672
ISBN:9789952341058
File:PDF, 32.3 MB
Download:Click here

Qədim Şərq ədəbiyyatı müntəxəbatı. [Rus dilindən] tərcümə edənlər: İ. Vəliyev, E. Ağaoğlu, N. Səfərov. Bakı: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2007, 672 s. ISBN 9789952341058

Annotasiya: Kitaba Qədim Misir, Şumer, Çin, Hind, Midiya, Yəhudi xalqlarının ən qədim söz yadigarları: Misirin nəsri və şeri, Şumerin “Bilqamıs” dastanı, əski Çin ədəbiyyatından, fəlsəfi poeziya və tarixi nəsrindən örnəklər, hind xalqının “Mahabharata” dastanı, yəhudilərin “Tövrat”a daxil olan “Varlıq kitabı”ndan seçmələr: İonanın kitabı, Rufun kitabı, İovun kitabı, Süleymanın (Solomonun) “Nəğmələr nəğməsi” və b. əsərlər daxil edilmişdir.

Qeyd: bu kitab “Qədim Şərq ədəbiyyatı” (Bakı, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, 1999) nəşri əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır.