Ramazan Şeşen. İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri (2001)

Ramazan Şeşen. İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri (2001) pdf
Ramazan Şeşen. İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri. 2. Baskı. İnceleyenler: Zeynep Korkmaz, Emine Gürsoy–Naskali. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları: VII. Dizi – Sayı 173. Ankara: TTK Basımevi, 2001, VIII+299 s. ISBN 9751614074

File format: PDF
File size: 13.2 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀