René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge’nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)

Title:Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge’nin hükümdarlıkları (680-734)=L’empire des Turcs célestes: les règnes d’Elterich, Qapghan et Bilgä (680-734)
Author:René Giraud
Translator:İsmail Mangaltepe
Editor:
Language:Turkish
Series:Yayın nu: 442, Kültür serisi: 168
Place:İstanbul
Publisher:Ötüken Neşriyat
Year:1999
Pages:312
ISBN:9754373086, 9789754373080
File:PDF, 75 MB
Download:Click here

René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge’nin hükümdarlıkları (680-734). Çeviren: İsmail Mangaltepe; Yayın nu: 442, Kültür serisi: 168. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1999, 308 s. ISBN 9754373086, ISBN 9789754373080

Bu saha ile ilgilenen birçok Türk ilim adamı tarafından makale ve kitaplarında Rene Giraud’un eselerinden faydalanmasına rağmen, böyle bir kitabın günümüze kadar Tükçeye kazandırılmaması bir kayıptır. Giraud’un meslekdaşı Lois Bazin’in işaret ettiği hususlar bakımından ve bizim için son derece önemli görülen bu kitabın muhtevası bir an önce Türk ilim aleminin ve okuyucu kitlesinin istifadesine sunulmalıydı. Bilhassa asrımızın Güktürk kitabeleri uzmanlarından biri olan . Bazin’in ifade ettiği gibi, bu konular üzerinde çalışacak olanlar ilk etapta, R. Giraud’yu ve eserlerini iyi tanıma mecburiyetindedirler. Bu düşünceleden hareketle “L’Empire des Turcs Celestes, Les Regnes d’Elterich, Qapghan et Bilga (680-734)” (Gök Türk İmparatorluğu, İlteriş, Kapgan ve Bilgi’nin hükümdarlıkları) adlı eserinin tercümesini tam olarak vermeye çalıştık. Eserinin asıl kaynağı olarak Orhun Abidelerini alan Giraud’un ortaya attığı fikirler uzun süre ilim alemini meşul edecek türdendir. Giraud’nun eseri Türkler ve yazılı edebiyat için tamamen farklı bir bakış açısı getirmektedir. Yazar Göktürklerin gücünü ve dayandıkları temel noktaları ortaya çıkırmaya çalışır.