Rıza Oğraş (haz.). Esad Mehmed Efendi’nin hayatı, edebî kişiliği ve Şâhidü’l-müverrihîn adlı eserinin metni (1995)

Title:Esad Mehmed Efendi’nin hayatı, edebî kişiliği ve Şâhidü’l-müverrihîn adlı eserinin metni
Author:
Translator:
Editor:Hazırlayan: Rıza Oğraş
Language:Ottoman Turkish, Turkish
Series:Kültür eserleri no. 471
Place:Edirne
Publisher:Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları
Year:1995
Pages:V, 230
ISBN:9789751734365
File:PDF, 1.74 MB
Download:Click here

Esad Mehmed Efendi’nin hayatı, edebî kişiliği ve Şâhidü’l-müverrihîn adlı eserinin metni. Hazırlayan: Rıza Oğraş; Seri: Kültür eserleri no. 471. Edirne: Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları, 1995, V+230 s. ISBN 9789751734365