Sadi Borak. Harem’in iç yüzü (2004)

Sadi Borak. Harem'in iç yüzü (2004)
Title:Harem’in iç yüzü: Leyla Saz’ın anıları
Author:Sadi Borak
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Kırmızı Beyaz: 12, Sadi Borak bütün eserleri: 12, Araştırma ve İnceleme: 12
Place:İstanbul
Publisher:Kırmızı Beyaz
Year:2004
Pages:333
ISBN:9758538195, 9789758538195
File:PDF, 4.77 MB
Download:Click here
Sadi Borak. Harem’in iç yüzü: Leyla Saz’ın anıları. Kırmızı Beyaz: 12, Sadi Borak bütün eserleri: 12, Araştırma ve İnceleme: 12. İstanbul: Kırmızı Beyaz, 2004, 333 s. ISBN 9758538195, 9789758538195

Şair Leyla Saz, 1850 yılında Sultan Mecit’in sarayında dünyaya gelmiştir. Babası, Abdülmecit’in hekimbaşılığını da yapmış olan İsmail Paşa’dır. “Mektubat” sahibi Giritli Sırrı Paşa’nın eşidir. Leyla Saz şair, bestecrve yazar olarak çok yönlü bir sanatçıdır. “Solmuş Çiçekler’ adıyle bir de şiir kitabı vardır.

“Saray ve Harem Hatıraları” ile Avrupa’da da ün yapmıştır. Leyla Saz 6 Aralık 1936 günü Kızıltoprak’taki köşkünde hayata gözlerini kapadığı zaman 86 yaşında idi.

Leyla Saz’ın anılan yüzyıllar boyu esrarını muhafaza etmiş olan harem hayatının içyüzünü ilk kez açıklamaktadır. Bu anılar, üç yabancı dile çevrilmiş ve Avrupa’da da büyük ilgi toplamıştır. Bu anılar sadece harem hayatını değil, saray dışında eski OsmanlI gelenek, görenek, görgü kuralları, eşya ve kıyafet biçimleri gibi bugün edinilmesi pek güç bilgileri de kapsadığı için milli kitaplığımızın başta gelen kaynak yapıtlarından biri niteliğini de taşımaktadır.
Şair Leyla Saz, Abdülmecit’ten başlayarak altı padişah döneminde yaşamıştır. Leyla Saz, anılarında, saray çevresini, insanlarını, saz âlemlerini, gelenek ve göreneklerini, saray teşkilatını, ünlü düğünleri, cariyelerin aşklarını ve serüvenlerini sürükleyici bir biçimde canlandırmıştır.