Serap Şah. Safvetü’s-Safâ’da Safiyüddîn-i Erdebîlî’nin hayatı, tasavvufî görüşleri ve menkıbeleri. 1. cilt (2007)

Title:Safvetü’s-Safâ’da Safiyüddîn-i Erdebîlî’nin hayatı, tasavvufî görüşleri ve menkıbeleri. 1. cilt. Doktora tezi
Author:Serap Şah
Translator:
Editor:Tez danışmanı: M. Erol Kılıç
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Marmara Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2007
Pages:X, 749
ISBN:
File:PDF, 4.89 MB
Download:Click here

Serap Şah. Safvetü’s-Safâ’da Safiyüddîn-i Erdebîlî’nin hayatı, tasavvufî görüşleri ve menkıbeleri. 1. cilt. Doktora tezi. İstanbul: Marmara Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, X+749 s.

Note: The doctoral dissertation used the critical edition of Safwat al-safa prepared by Gholamreza Tabataba’i Majd (published in 1994).