Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)

Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Title:Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923. 2. Basım
Author:Stefanos Yerasimos
Translator:(Belgelerin bir kısmını çeviren) Güneş Bozkaya
Editor:
Language:Turkish
Series:Boyut Kitapları araştırma dizisi
Place:İstanbul
Publisher:Boyut Kitapları
Year:2000
Pages:638
ISBN:9755214003, 9789755214009
File:PDF, 5.51 MB
Download:Click here
Bu kitabın 1. basımı Türk-Sovyet ilişkileri Ekim Devrimi’nden “Milli Mücadeleye” adıyla Ocak 1979’da yayımlanmıştır.

Stefanos Yerasimos, bu kitabında Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ve Ekim Devrimi’yle ileri bir aşamaya geçen Türk-Sovyet ilişkilerini ele alıyor. Yazar, bu yeni dönemde Sovyetler Birliği’nin tüm dış ilişkilerini, bu arada Türk-Sovyet ilişkilerini de kapsayan “Dokumenti Vneşney Politiki SSSR”deki (SSCB Dış Politika Belgeleri) belgelerden kaynaklanarak iki ülke arasındaki ilişkileri ve Yeni Türkiye’nin gelişimini “Kurtuluş Savaşı “ndan başlayarak Lozan Konferansı’na dek adım adım inceliyor. Türk-Sovyet ilişkilerini Türkiye’nin diğeT ülkelerle olan ilişkileri bütününden koparmadan inceleyen yazar, “Kurtuluş Savaşı” yıllarının toplumsal ve ekonomik çerçevesini, ince denge hesaplannı, dostluk, kuşku ve bunalımları, karar ve kararsızlık dönemlerini çeşitli kaynak ve belgeleTle besleyerek sergiliyor. İlk ilişkinin kurulmasından, Mustafa Suphi ve arkadaşlarının uğradığı suikaste, Ankara’daki yönetici kadronun iç çekişmelerinden Lozan Konterası’na uzanan Cumhuriyet Türkiyesi’nin doğuşunun karmaşık ortamında iç içe giren ilişki ve çelişkiler yumağını somut durumlarıyla ortaya koyan bu çalışmanın önemli bir yanı da kitaptaki belgelerin hemen hepsinin -birkaçı dışında- Türkçede ilk kez yayımlanıyor olmasıdır. Yalnızca bir belge aktarımı olmakla kalmayıp bu belgeler arasındaki ilişki ve bağlantıyı da ayrıntılarıyla inceleyen bu kitabın, “Kurtuluş Savaşı”nın ekonomik-politik gelişiminde bunların nicel-nitel katkılarının ne gibi aşamalardan geçip hangi noktalara ulaştığını da sergileyeceğine ve sunduğu tüm yeni bilgi ve belgelerle bu konudaki görüşlere yeni boyutlar getireceğine inanıyoruz